LA-MA
Land Management

Stránky

Rubriky

Panorama

Úvod

Vítejte na oborovém informačním portálu o land managementu!

Tento oborový informační portál je zaměřen na poskytování informací z pozemkových úprav, krajinného plánování, zeměměřictví, oceňování nemovitostí a ochrany životního prostředí. Slouží především studentům Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT jako učební pomůcka v odborných předmětech (pozemkové úpravy, katastr nemovitostí, oceňování nemovitostí, územní plánování, pozemkový management a další), ale i při přípravě na závěrečné státní zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech.
 • Studujete pozemkové úpravy, urbanismus, nebo krajinné plánování?
Tyto stránky vám pomůžou :
 1. najít vysvětlení pojmů souvisejících s PÚ, Urb, a KP
 2. získat informace o doporučené literatuře k dané problematice
 3. vypracovat zadání ke cvičením z vybraných předmětů z urbanismu na FA a FSv ČVUT
 4. najít aktuality související s PÚ a Urb.
 5. zjistit souvislosti mezi jednotlivými pojmy, díky propojení článků odkazy
 • sobíte v oborech Pozemkových úprav nebo Urbanismu a Územního plánování?
Na těchto stránkách najdete:
 1. Informace o zajímavých událostech v oboru
 2. Informace o jiných událostech souvisejících s obory
 3. Rozšíření znalostí z oborů souvisejících
 4. Publikace z oboru
Základní informace :
 • Articles in English

Issues concerning Land Managment in english are to be found in the english version

What is land management?

Environmental planning

Planner – variety of roles

 • Prezentace projektu
 

Poster projektu La-Ma